اولين گردهمايي مديران گروههاي آموزشي

  اولین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی  با موضوع ” ضرورت تحول در نظام مدیریت آموزشی دانشگاه با تأکید بر شرح وظایف مدیران گروه های آموزشی” با حضور ریاست دانشگاه، معاونین  پژوهشی و آموزشی، مدیران حوزه معاونت آموزشی، رؤسا و معاونین و مدیران آموزشی دانشکده ها در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۳ برگزار شد. در این  گردهمایی که در راستای  تقويت اطلاع رساني و تعامل ميان سطوح مختلف مديريت دانشگاه، آشنایی بيشتر مديران گروههاي آموزشي با برنامه ‏ها و سياست‏هاي كلان دانشگاه تشکیل شد ضمن بررسی شرح وظایف گروههای آموزشی و نیز مدیران این گروهها بر مشارکت بیشتر این مدیران در طرحهای توسعه ای آموزشی و پژوهشی دانشگاه تأکید و در خصوص این مسائل تبادل نظر شد.

IMG_9470

IMG_9471

IMG_9472

IMG_9473

IMG_9476

IMG_9477

IMG_9479

IMG_9485

Leave a Reply