اطلاعیه ترم تابستان ۹۴

    دانشگاه در نظر دارد دروس عمــومی و پایــه را (در صــــورت بـه حد نصاب رسیدن) در قالب ترم تابستان ۱۳۹۴ ارائه نماید، لذا دانشجویانی که متقاضی اخذ دروس برای ترم تابستان می باشند لازم است از تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۴ لغایت ۰۴/۰۲/۱۳۹۴ به وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس : http://educational.du.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت دروس خود اقدام نمایند.

تذکرات:

  1. مهلت ذکر شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و فقط از دانشجویانی که پیش ثبت نام نموده اند ثبت نام اصلی به عمل خواهد آمد.
  2. حداکثر واحد مجاز در دوره تابستان ۶  واحد می باشد.
  3. دانشجو در انتخاب دروس موظف به رعایت کلیه ی قوانین آموزشی اعم از پیش نیاز و هم نیاز میباشد در صورت عدم رعایت، کلیه عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.
  4. در صورت به حد نصاب رسیدن دروس انتخابی، دانشجو ملزم به شرکت در کلاس ها می باشد.                                                                                                                                                                                                                                            آموزش کل دانشگاه

Leave a Reply