بازه امتحانات معرفی به استاد( تکدرس شهریور۹۴)

  به دلیل قرار گرفتن ماه مبارک رمضان در تیرماه، انجام کلیه امور مربوط به امتحانات معرفی به استاد در شهریور ماه انجام می گیرد.

تطبیق واحد توسط دانشکده ها  و سپس تحویل فرم از آموزش کل:   شنبه  ۱۳۹۴/۰۶/۱۴  لغایت چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

امتحانات : شنبه ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ لغایت چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

ثبت نمرات : هفته پایانی شهریورماه.

 

آموزش کل دانشگاه

Leave a Reply