قابل توجه دانشجویان متقاضی درس کارآموزی در تابستان ۹۵

جهت اخذ درس كارآموزي در ترم تابستان ۹۵ لازم است دانشجويان نام كامل محل كارآموزي، آدرس دقيق و شماره تماس مكان مربوطه را حداكثر تا پايان امتحانات از طريق مسير ذيل در سيستم گلستان ثبت نمايند:

دانشجو……………. درخواست ها……………….. درخواست كارآموزي

  درصورت عدم ثبت درخواست در بازه ذكرشده درس مربوطه درترم تابستان ثبت نمي شود.

درضمن جمع واحد هاي اخذ شده در تابستان با احتساب پروژه و كارآموزي حداكثر۶ واحد مي باشد.

   اداره کل آموزش دانشگاه

Leave a Reply