قابل توجه دانشجویان متقاضی ترم تابستان ۹۵

  • بازه ثبت نام در سیستم جامع گلستان دانشگاه دامغان از تاریخ شنبه ۲۲/۳/۹۵ به بعد می باشد.
  • دانشجویان متقاضی فقط کافی است درخواست خود را در سیستم جامع گلستان دانشگاه دامغان ثبت نموده و با مراجعه به مرکز رایانه آموزش (همه روزه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱) تائیدیه مهمانی خود را دریافت نمایند.
    • مسیر ثبت درخواست مهمانی در سامانه گلستان دانشگاه دامغان:

دانشجو  درخواست ها    تقاضای انتقال و مهمان    تقاضای انتقال بصورت مهمان

  • دانشجویان در ترم تابستان مجاز به اخذ حداکثر ۶ واحد درس(با احتساب پروژه یا کارآموزی) می باشند.
  • حداقل نمره قبولی دروس انتخابی ۱۰ می باشد.
  • دانشجویان مجاز به اخذ درس در دانشگاه های پیام نور، آزاد، غیر انتفاعی و دوره های مجازی(الکترونیکی) نمی باشند.
  • دانشجویان توجه نمایند که امکان اصلاح فرم درخواست ترم تابستان تنها در شرایط خاص وجود دارد. تشخیص شرایط خاص با آموزش دانشگاه دامغان می باشد. از این رو ضرورت دارد فرم مربوطه با دقت تکمیل گردد.
  • “  رعایت پیش نیازی و همنیازی دروس به عهده دانشجو می باشد.
  •   ضمنا دانشگاه دامغان مجری ترم تابستان در سال جاری نمی باشد.
اداره کل آموزش دانشگاه

Leave a Reply