استعدادهای درخشان

.

مدیر استعدادهای درخشان

دکتر رضا پورقلی


وظایف و اختیارات


تحصیلات: دکتری ریاضی
تلفن: 31177498-023
ایمیل:  pourgholi@du.ac.ir
آدرس: دامغان، میدان دانشجو، دانشگاه دامغان، ساختمان امیرکبیر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
کد پستی: ۳۶۷۱۶۴56۶۷

TOP