تماس با دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

محبوبه امینیان

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شماره داخلی:                   ۵۱۶

شماره مستقیم و فکس :     ۳۵۲۲۰۰۸۷-۰۲۳

پست الکترونیک:                vice_edu@du.ac.ir