تماس با دفتر گروه استعداد های درخشان، آموزش های آزاد و مجازی

ساختمان امیرکبیر- طبقه اول – دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

شماره داخلی :          ۴۹۸

شماره مستقیم :        ۳۵۲۲۰۴۱۹-۰۲۳

پست الکترونیک:         Esfahani@du.ac.ir