آیین نامه‌ها (کارشناسی)

 

مورد درخواست

اسم فایل

مراحل اداری

۱

انتقال توام با تغییر رشته

Enteghal hamrah ba taghir reshteh

 1. گذراندن حداقل ۲۴ واحد درسی
 2. تکمیل فرم
 3. مراجعه به کارشناس مسئول آموزش (ساختمان امیر کبیر ط ۲)
 4. تسویه حساب مالی (ویژه دانشجویان شبانه)
 5. مهر و امضاء ریاست دانشکده
 6. امضاء مدیر آموزش دانشگاه (در صورت موافقت شورا آموزشی)  (ساختمان امیر کبیر ط ۲)
 7. مراجعه به دبیرخانه (ساختمان ش ۱ ط ۱)
 8. مراجعه به کارشناس مسئول آموزش (ساختمان امیر کبیر ط ۲)

۲

انتقال دائم

Enteghal daem

 1. اخذ موافقت دانشگاه مقصد با انتقال دائم
 2. تکمیل فرم
 3. تسویه حساب مالی (ویژه دانشجویان شبانه)
 4. امضاء مدیر آموزش دانشگاه (ساختمان امیر کبیر ط ۲)
 5. مهر و امضاء ریاست دانشکده
 6. امضاء مدیر آموزش دانشگاه (ساختمان امیر کبیر ط ۲)
 7. مراجعه به دبیرخانه (ساختمان ش ۱ ط ۱)
 8. مراجعه به کارشناس مسئول آموزش (ساختمان امیر کبیر ط ۲)

۳

انصراف از تحصیل

Enseraf az Tahsil

 1. انجام مرحله تکمیل فرم تسویه حساب (بند ۱) و ارائه به آموزش
 2. تکمیل فرم و ارائه آن به اداره آموزش (ساختمان امیر کبیر ط ۲)

۴

تسویه حساب دانشجویان مهمان

Tasvieh hesabeh daneshjou mehman

 1. تکمیل فرم
 2. مراجعه به کلیه واحدهای مندرج در فرم
 3. تحویل فرم به اداره آموزش (ساختمان امیر کبیر ط ۲)

۵

مرخصی تحصیلی

Morakhasi Tahsili

 1. تکمیل فرم (حداکثر تا دو هفته به آغاز نیمسال تحصیلی مورد نظر)
 2. مهر و امضاء ریاست دانشکده
 3. تسویه حساب با واحدهای مندرج در فرم
 4. امضاء مدیر آموزش دانشگاه (ساختمان امیر کبیر ط ۲)
 5. مراجعه به دبیرخانه (ساختمان ش ۱ ط ۱)
 6. مراجعه به کارشناس مسئول آموزش (ساختمان امیر کبیر ط ۲)

۶

استشهاد محلی

(مربوط به مفقود شدن گواهینامه موقت یا دانشنامه)

Esteshad mahali

 1. تکمیل فرم و اخذ امضاءهای مربوطه
 2. ارائه فرم تکمیل شده به دایره فارغ التحصیلان اداره آموزش (س امیرکبیر ط ۲)

۷

تعهد نامه

(مربوط به مفقود شدن گواهینامه موقت یا دانشنامه)

Tahoud nameh

 1. تکمیل فرم و اخذ امضاءهای مربوطه
 2. ارائه فرم تکمیل شده به دایره فارغ التحصیلان اداره آموزش (س امیرکبیر ط ۲)

۸

تعهد نامه محضری

(مربوط به مفقود شدن گواهینامه موقت یا دانشنامه)

Taahod_Nameh_Mahzari

 1. تکمیل فرم و اخذ امضاءهای مربوطه
 2. ارائه فرم تکمیل شده به دایره فارغ التحصیلان اداره آموزش (س امیرکبیر ط ۲)

۹

مراحل دریافت مدارک تحصیلی

Marahel_Daryaft_Madrak 

 • مراجعه به متن فایل

۱۰

آئین نامه دوره کارشناسی

Aein_Nameh_Karshenasi

 • مراجعه به متن فایل

۱۱

انجام امور فراغت از تحصیل

Omour_Fareghotahsili

مراجعه به متن فایل

تذکر: فارغ التحصيلان محترم توجه فرمايند که قبل از اقدام به اخذ گواهی فراغت از تحصيل با کارشناس مربوطه جناب آقای شامانی (شماره تلفن ۶-۳۵۲۳۳۰۵۱ داخلی ۴۹۸ یا شماره تلفن ۳۵۲۶۲۵۹۸) و يا شماره تلفن ۳۵۲۵۱۳۹۰ هماهنگی فرمایند.

۱۲

اطلاعيه در رابطه با مفقود شدن گواهي موقت، گواهي ريز نمرات و دانشنامه تحصيلي و صدور المثني

almosanna مراجعه به متن فایل

۱۳

 

فرم درخواست مجوزهای ثبت نام و ترمیم mojavez مراجعه به متن فایل

۱۴

 

فرم پروژه کارشناسی project-bsc مراجعه به متن فایل

۱۵

 

فرم درخواست اخذ درس در دانشکده دیگر (داخلی) mehman-takdars مراجعه به متن فایل
۱۶

درخواست حذف ترم دانشجویان

 

Hazfeterm مراجعه به متن فایل
۱۷

اطلاعیه اخذ مدرک کارشناسی

 

مشاهده متن اطلاعیه
۱۸

بخشنامه مدیر کل محترم امور دانشجویان داخل در خصوص سامانه انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه های داخل

EnteghalbeDakhel

مراجعه به متن فایل