×

اخبار و اطلاعیه های معاونت

 

مدیرگروه استعدادهای درخشان: دکتر رضا پورقلی

تحصیلات: دکترای ریاضی کاربردی، گرایش معادلات دیفرانسیل

رتبه علمی: استاد

 

 

TOP