معاونین آموزشی اسبق دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ شروع مسئولیتتاریخ پایان مسئولیت تصویر
1عبدالرضا جعفریان1371/04/271372/09/16
2محمد علی رجب زاده 1372/09/171373/02/10
3بهنام رحیمی 1373/02/111373/10/18
4قربان وهاب زاده 1373/12/091376/08/18
5بهنام رحیمی 1376/08/261378/12/25
6بتول اخلاقی نیا1378/12/251381/05/08
7سید مسعود همام 1381/05/081383/10/12
8بهنام رحیمی1383/10/121386/07/01
9عبدالعلی بصیری1386/07/011388/10/30
10سیدهاشم طبسی1388/11/011390/10/30
11غلامحسین گریوانی 1390/11/011393/05/11
12سیدعلی پورموسوی1393/05/121394/09/29