مراحل درخواست مدرك كارداني

  دانشجويي كه به دليل مشروط شدن و يا به دليل ديگر از ادامه تحصيل دردوره كارشناسي محروم و يا منصرف مي شود، درصورتي كه حداقل ۷۰ واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد مي تواند مدرك كارداني درهمان رشته با رعايت شرايط زير دريافت كند:

۱- دریافت فرم مربوط به اخذ کاردانی از امور دانش آموختگان دانشگاه و تکمیل آن توسط دانشجو.

۲- مراجعه به دانشكده مربوطه جهت تطبيق واحد.

۳- مراجعه به واحد امور فارغ التحصيلان ومشمولين جهت تكميل پرونده.

۴- در ضمن دانشجویان ورودی ۱۳۹۱ به بعد، معدل کل آنها باید بالای ۱۲ باشد.