فرم های مقطع کارشناسی ارشد

ردیف عنوان فایل wordفایل PDF
1فرم ارائه طرح پیشنهادی پایان نامهدریافت دریافت
2راهنمای تکميل فرم ارائه طرح پیشنهادی پایان نامهدریافت
3دستورالعمل تدوین و نگارش پایان نامهدریافت
4فرم انتخاب واحد دوره روزانهدریافت دریافت
5فرم انتخاب واحد دوره شبانهدریافت دریافت
6فرمت نمونه پايان نامه در محيط نرم افزار فارسي TeXدریافت
7درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی مهماندریافت دریافت
8 فرم گزارش ارائه عمومي درس سمينار دریافت دریافت
9فرم تطبیق نسخه های الکترونیکی و چاپی پایان نامه آماده صحافی با دستورالعمل نگارش پایان نامهدریافت دریافت
10راهنماي مراحل دانش آموختگي مقطع كارشناسي ارشددریافت
11فرم درخواست دفاع (روزانه - شبانه) دریافت
12لیست دروس گذرانده شده جدید
13لیست دروس گذرانده شده دانشکده شیمی دریافت
14لیست دروس گذرانده شده دانشکده علوم زمین دریافت
15لیست دروس گذرانده شده دانشکده زیست شناسی دریافت
16لیست دروس گذرانده شده دانشکده زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهیدریافت
17لیست دروس گذرانده شده دانشکده زیست شناسی- بیوشیمیدریافت
18لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آنالیزعددی دریافت
19لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- ریاضی محضدریافت
20لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- علوم کامپیوتردریافت
21لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- تحقیق در عملیات دریافت
22لیست دروس گذرانده شده دانشکده علوم انسانی - فقه و حقوق جزادریافت
23لیست دروس گذرانده شده نانو فیزیک دریافت
24لیست دروس گذرانده شده دانشکده فیزیکدریافت
25فرم تغيير جزئی عنوان پايان نامهدریافت دریافت
26فرم تغيير استاد راهنما يا مشاوردریافتدریافت
27شيوه نامه معادل سازی دروس ارشد و دکتریدریافت