فرم های مقطع کارشناسی ارشد

ردیف عنوان فایل wordفایل PDF
1فرم ارائه طرح پیشنهادی پایان نامهدریافت دریافت
2راهنمای تکميل فرم ارائه طرح پیشنهادی پایان نامهدریافت
3دستورالعمل تدوین و نگارش پایان نامهدریافت
4فرمت نمونه پايان نامه در محيط نرم افزار فارسي TeXدریافت
5 فرم گزارش ارائه عمومي درس سمينار دریافت دریافت
6فرم تطبیق نسخه های الکترونیکی و چاپی پایان نامه آماده صحافی با دستورالعمل نگارش پایان نامهدریافت دریافت
7راهنماي مراحل دانش آموختگي مقطع كارشناسي ارشددریافت
8فرم درخواست دفاع (روزانه - شبانه) دریافت
9لیست دروس گذرانده شده جدید
10لیست دروس گذرانده شده دانشکده شیمی دریافت
11لیست دروس گذرانده شده دانشکده علوم زمین دریافت
12لیست دروس گذرانده شده دانشکده زیست شناسی دریافت
13لیست دروس گذرانده شده دانشکده زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهیدریافت
14لیست دروس گذرانده شده دانشکده زیست شناسی- بیوشیمیدریافت
15لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آنالیزعددی دریافت
16لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- ریاضی محضدریافت
17لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- علوم کامپیوتردریافت
18لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- تحقیق در عملیات دریافت
19لیست دروس گذرانده شده دانشکده علوم انسانی - فقه و حقوق جزادریافت
20لیست دروس گذرانده شده نانو فیزیک دریافت
21لیست دروس گذرانده شده دانشکده فیزیکدریافت
22فرم تغيير جزئی عنوان پايان نامهدریافت دریافت
23فرم تغيير استاد راهنما يا مشاوردریافتدریافت
24شيوه نامه معادل سازی دروس ارشد و دکتریدریافت