فرم های مقطع کارشناسی ارشد

ردیف عنوان فایل wordفایل PDF
1فرم انتخاب استاد راهنمادریافت
2فرم ارائه طرح پیشنهادی پایان نامهدریافت دریافت
3راهنمای تکميل فرم ارائه طرح پیشنهادی پایان نامهدریافت
4دستورالعمل تدوین و نگارش پایان نامهدریافت
5فرم انتخاب واحد دوره روزانهدریافت دریافت
6فرم انتخاب واحد دوره شبانهدریافت دریافت
7فرمت نمونه پايان نامه در محيط نرم افزار فارسي TeXدریافت
8درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی مهماندریافت دریافت
9فرم انتخاب واحد درس سمينار دریافت دریافت
10 فرم گزارش ارائه عمومي درس سمينار دریافت دریافت
11فرم تطبیق نسخه های الکترونیکی و چاپی پایان نامه آماده صحافی با دستورالعمل نگارش پایان نامهدریافت دریافت
12فرم درخواست جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلیدریافت
13راهنماي مراحل دانش آموختگي مقطع كارشناسي ارشددریافت
14فرم درخواست دفاع (روزانه - شبانه) دریافت
15لیست دروس گذرانده شده جدید
16لیست دروس گذرانده شده دانشکده شیمی دریافت
17لیست دروس گذرانده شده دانشکده علوم زمین دریافت
18لیست دروس گذرانده شده دانشکده زیست شناسی دریافت
19لیست دروس گذرانده شده دانشکده زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهیدریافت
20لیست دروس گذرانده شده دانشکده زیست شناسی- بیوشیمیدریافت
21لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آنالیزعددی دریافت
22لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- ریاضی محضدریافت
23لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- علوم کامپیوتردریافت
24لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- تحقیق در عملیات دریافت
25لیست دروس گذرانده شده دانشکده علوم انسانی - فقه و حقوق جزادریافت
26لیست دروس گذرانده شده نانو فیزیک دریافت
28لیست دروس گذرانده شده دانشکده فیزیکدریافت
29فرم تغيير جزئی عنوان پايان نامهدریافت دریافت
30فرم تغيير استاد راهنما يا مشاوردریافتدریافت
31شيوه نامه معادل سازی دروس ارشد و دکتریدریافت