تقویم نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی ۹۷-۹۸

      ۱٫ ثبت نام اصلی(انتخاب واحد):                 شنبه  ۹۷/۱۱/۰۶ الی جمعه  ۹۷/۱۱/۱۲

      ۲٫  شروع كلاس ها:                                   شنبه ۹۷/۱۱/۱۳

      ۳٫  ثبت نام با تاخير:                                   شنبه ۹۷/۱۱/۱۳

      ۴٫   حذف و اضافه ( ترميم):                       دوشنبه ۹۷/۱۱/۱۵  الی   سه شنبه  ۹۷/۱۱/۱۶

۵٫ ثبت نام مهمان داخلی و خارجی:          چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۷

  ۶٫  حذف تكدرس( حذف اضطراری):          شنبه ۹۸/۰۱/۱۷   الی پنجشنبه ۹۸/۰۲/۱۹

۷٫  ارزشيابی اساتيد و ثبت نام مقدماتی:  شنبه ۹۸/۰۲/۲۱  الی پنجشنبه ۹۸/۰۳/۰۹

۸٫   پايان كلاس ها:                                   پنجشنبه ۹۸/۰۳/۱۶ (اتمام ماه مبارک رمضان)

۹٫   امتحانات                                               شنبه ۹۸/۰۳/۱۸  الی پنج شنبه  ۹۸/۰۳/۳۰

۱۰٫ بازه ی دروس معرفی به استاد تیر۹۸ : دوشنبه ۹۸/۰۴/۱۰ الی چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۹

۱۱٫ بازه ی دروس معرفی به استاد شهریور ماه ۹۸ :     ۹۸/۰۶/۰۹    الی ۹۸/۰۶/۲۷