سرپرست معاونت آموزشی: دکتر محمد پازکی

تلفن: 31177516-023

ایمیلpazoki.m@du.ac.ir و pazoki.m@gmail.com

 آدرس: دامغان، میدان دانشجو، دانشگاه دامغان، ساختمان امیرکبیر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کدپستی: 3671645667

TOP