ردیف عنوان فایل wordفایل PDF
1فرم درخواست ارسال پستی دریافت
2فرم استشهاد محلی( مربوط به مفقود شدن گواهی موقت یا دانشنامه)دریافت
3تعهد نامه(مربوط به مفقود شدن گواهی موقت یا دانشنامه)دریافت
4تعهد نامه محضری( مریوط به به ارسال تاییدیه و ریزنمرات)دریافت
5فرم پروژه، تمرین و پژوهش و سمینار کارشناسیدریافتدریافت
6فرم درخواست اخذ درس در دانشکده دیگر(مهمان داخلی)دریافت

 

 

مورد درخواست

اسم فایل

مراحل اداری

1

انتقال توام با تغییر رشته

Enteghal hamrah ba taghir reshteh

 1. گذراندن حداقل 24 واحد درسی
 2. تکمیل فرم
 3. مراجعه به کارشناس مسئول آموزش (ساختمان امیر کبیر ط 2)
 4. تسویه حساب مالی (ویژه دانشجویان شبانه)
 5. مهر و امضاء ریاست دانشکده
 6. امضاء مدیر آموزش دانشگاه (در صورت موافقت شورا آموزشی)  (ساختمان امیر کبیر ط 2)
 7. مراجعه به دبیرخانه (ساختمان ش 1 ط 1)
 8. مراجعه به کارشناس مسئول آموزش (ساختمان امیر کبیر ط 2)

2

انتقال دائم

Enteghal daem

 1. اخذ موافقت دانشگاه مقصد با انتقال دائم
 2. تکمیل فرم
 3. تسویه حساب مالی (ویژه دانشجویان شبانه)
 4. امضاء مدیر آموزش دانشگاه (ساختمان امیر کبیر ط 2)
 5. مهر و امضاء ریاست دانشکده
 6. امضاء مدیر آموزش دانشگاه (ساختمان امیر کبیر ط 2)
 7. مراجعه به دبیرخانه (ساختمان ش 1 ط 1)
 8. مراجعه به کارشناس مسئول آموزش (ساختمان امیر کبیر ط 2)

3

انصراف از تحصیل

Enseraf az Tahsil

 1. انجام مرحله تکمیل فرم تسویه حساب (بند 1) و ارائه به آموزش
 2. تکمیل فرم و ارائه آن به اداره آموزش (ساختمان امیر کبیر ط 2)

4

تسویه حساب دانشجویان مهمان

Tasvieh hesabeh daneshjou mehman

 1. تکمیل فرم
 2. مراجعه به کلیه واحدهای مندرج در فرم
 3. تحویل فرم به اداره آموزش (ساختمان امیر کبیر ط 2)

5

مرخصی تحصیلی

Morakhasi Tahsili

 1. تکمیل فرم (حداکثر تا دو هفته به آغاز نیمسال تحصیلی مورد نظر)
 2. مهر و امضاء ریاست دانشکده
 3. تسویه حساب با واحدهای مندرج در فرم
 4. امضاء مدیر آموزش دانشگاه (ساختمان امیر کبیر ط 2)
 5. مراجعه به دبیرخانه (ساختمان ش 1 ط 1)
 6. مراجعه به کارشناس مسئول آموزش (ساختمان امیر کبیر ط 2)

6

استشهاد محلی

(مربوط به مفقود شدن گواهینامه موقت یا دانشنامه)

Esteshad mahali

 1. تکمیل فرم و اخذ امضاءهای مربوطه
 2. ارائه فرم تکمیل شده به دایره فارغ التحصیلان اداره آموزش (س امیرکبیر ط 2)

7

تعهد نامه

(مربوط به مفقود شدن گواهینامه موقت یا دانشنامه)

Tahoud nameh

 1. تکمیل فرم و اخذ امضاءهای مربوطه
 2. ارائه فرم تکمیل شده به دایره فارغ التحصیلان اداره آموزش (س امیرکبیر ط 2)

8

تعهد نامه محضری

(مربوط به مفقود شدن گواهینامه موقت یا دانشنامه)

Taahod_Nameh_Mahzari

 1. تکمیل فرم و اخذ امضاءهای مربوطه
 2. ارائه فرم تکمیل شده به دایره فارغ التحصیلان اداره آموزش (س امیرکبیر ط 2)

9

مراحل دریافت مدارک تحصیلی

Marahel_Daryaft_Madrak 

 • مراجعه به متن فایل

10

آئین نامه دوره کارشناسی

Aein_Nameh_Karshenasi

 • مراجعه به متن فایل

11

انجام امور فراغت از تحصیل

Omour_Fareghotahsili

مراجعه به متن فایل

تذکر: فارغ التحصيلان محترم توجه فرمايند که قبل از اقدام به اخذ گواهی فراغت از تحصيل با کارشناس مربوطه جناب آقای شامانی (شماره تلفن 6-35233051 داخلی 498 یا شماره تلفن 35262598) و يا شماره تلفن 35251390 هماهنگی فرمایند.

 

12

اطلاعيه در رابطه با مفقود شدن گواهي موقت، گواهي ريز نمرات و دانشنامه تحصيلي و صدور المثني

almosanna مراجعه به متن فایل

13

 

فرم درخواست مجوزهای ثبت نام و ترمیم mojavez مراجعه به متن فایل

14

 

فرم پروژه کارشناسی project-bsc مراجعه به متن فایل

15

 

فرم درخواست اخذ درس در دانشکده دیگر (داخلی) mehman-takdars مراجعه به متن فایل
16

درخواست حذف ترم دانشجویان

 

Hazfeterm مراجعه به متن فایل
17

اطلاعیه اخذ مدرک کارشناسی

 

- مشاهده متن اطلاعیه
18

بخشنامه مدیر کل محترم امور دانشجویان داخل در خصوص سامانه انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه های داخل

EnteghalbeDakhel

 

مراجعه به متن فایل

مدیر امور آموزشی

دکتر علیرضا آل‌بویه


وظایف و اختیارات


 • ایمیل:  a.albooyeh@du.ac.ir
 • تلفن: ۳۵۲۲۰۰۸۹-۰۲۳
 • تلفن داخلی: ۷۵۴۹
 • آدرس: دامغان، میدان دانشجو، دانشگاه دامغان، ساختمان امیرکبیر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دفتر مدیر امور آموزشی
 • کد پستی: ۳۶۷۱۶۴۱۱۶۷
TOP