ردیف عنوان فایل wordفایل PDF
1فرم طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشددریافت دریافت
2دستور العمل تسویه حساب غیر حضوریدریافت
3راهنمای تکميل فرم ارائه طرح پیشنهادی پایان نامهدریافت
4دستورالعمل تدوین و نگارش پایان نامهدریافت
5فرمت نمونه پايان نامه در محيط نرم افزار فارسي TeXدریافت
6 فرم گزارش ارائه عمومي درس سمينار دریافت دریافت
7فلوچارت درخواست دفاع از پایان نامه در سامانه آموزشی گلستاندریافت
8راهنماي ثبت درخواست دفاع از پایان نامه در سامانه آموزشی گلستاندریافت
9راهنماي مراحل دانش آموختگي مقطع كارشناسي ارشددریافت
10فرم تطبیق نسخه های الکترونیکی و چاپی پایان نامه آماده صحافی با دستورالعمل نگارش پایان نامهدریافت
11فرم درخواست دفاع (روزانه - شبانه) دریافت
12لیست دروس گذرانده شده جدید
13لیست دروس گذرانده شده قدیم
14فرم تغيير جزئی عنوان پايان نامهدریافت دریافت
15فرم درخواست همکاری به عنوان استاد راهنما یا مشاوردریافت
16شيوه نامه معادل سازی دروس ارشد و دکتریدریافت

ردیف عنوان فایل wordفایل PDFفایل Zip
1فرم راهنماي تدوین و نگارش رساله دکتريدریافت
2دستور العمل تسویه حساب غیر حضوریدریافت
3فرم طرح پیشنهادی رساله دکتریدریافت دریافت
4فرم گزارش ارائه عمومی درس سمیناردریافت دریافت
5دستورالعمل اجرایی برگزاری جلسات دفاعیه رساله دوره دکتریدریافت
6فرم درخواست دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتریدریافت
7صورتجلسه برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی رساله دکتریدریافت دریافت
8فرم درخواست دفاع از رساله دکتریدریافت
9فرم هاي مربوط به ارزیابی جامع دوره دکتریدریافت
10فرم ارسال رساله دکترا به داوراندریافت
11مراحل نگارش رسالهدریافت
12فرم تغییر جزئی عنوان رساله دریافتدریافت
13الگوریتم دفاع از رسالهدریافت
14فرم های درخواست فرصت مطالعاتیدریافت
15شيوه نامه معادل سازی دروس ارشد و دکتریدریافت
18فرم درخواست همکاری به عنوان استاد راهنما یا مشاور دریافت
19 فرم انتخاب استاد راهنمادریافت
20فرم ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره دکتریدریافتدریافت
21فرم درخواست تمدید سنوات برای نیمسال نهم/دهمدریافت
22فرم درخواست تمدید سنوات برای نیمسال یادهم/دوازدهم (کمیسیون موارد خاص)دریافت
23فرم تایید گزارش علمی فرصت مطالعاتیدریافت


فارغ التحصیلی و تسویه حساب:

 1.  پس از دفاع، اصلاحات پایان نامه یا رساله، با تبادل فایلهای مربوطه بین دانشجو و استاد راهنما (و در صورت لزوم هیات داوران) از طریق ایمیل، انجام شود.
 2.  پس از انجام اصلاحات، دانشجو فایل نهایی پایان نامه یا رساله را در اختیار استاد راهنما قرار دهد و ایشان، علاوه برارسال به ERP (سامانه مکاتبات اداری)، PDF فرم تطبیق و نسخه نهایی پایان نامه یا رساله را، در قالب یک فایل به کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی (سرکار خانم محبت پناه) ارسال نماید.
 3. در صفحه مربوط به امضا هیات داوران، چنانچه دسترسی حضوری به یکی از داوران وجود ندارد (بویژه داوران خارجی) استاد راهنما می تواند از طرف ایشان امضا نماید (بخاطر شرایط خاص ناشی از بیماری کرونا).
 4. پس از دریافت فایل نهایی پایان نامه یا رساله توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی و تایید آن از لحاظ قالب نوشتاری و نگارشی، فرایند تسویه حساب دانشجو در سامانه گلستان فعال می شود.
 5. با فعال شدن فرآیند تسویه حساب، واحدهای مختلف دانشگاه، آن را مشاهده و در صورت عدم مشکل، تایید میکنند.
 6. پس از طی همه مراحل تسویه حساب در سامانه گلستان، گزارش تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی از طریق سامانه مکاتبات اداری ERP، جهت تایید نهایی برای استاد راهنما ارسال می گردد.
 7. در صورت تایید استاد راهنما، فرایند فارغ التحصیلی و تسویه حساب به پایان می رسد.

صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات و ارسال آن توسط پست:

جهت صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات و ارسال آن با پست پیشتاز به آدرس دانشجو، لازم است دانشجو مراحل زیر را انجام دهد:

 1.  تکمیل فرم درخواست ارسال پستی تایید آن در دفترخانه رسمی. فرم مربوطه در انتهای همین فایل راهنما قرار دارد. دقت کنید، دانشجو می تواند قبل از عزیمت به شهر محل سکونت خود، فرم درخواست ارسال پستی را تکمیل کند و به صورت حضوری تحویل کارشناس تحصیلات تکمیلی بدهد، که در این صورت دیگر نیازی به تایید گواهی امضا در دفترخانه اسناد رسمی نیست.
 2. بارگذاری نسخه نهایی فایل پایان نامه یا رساله، در سامانه ایرانداک (irandoc.ac.ir) و اخذ پذیرش ایرانداک و کد رهگیری
 3. واریز مبلغ ۵۰,۵۰۰ تومان، شامل ۱۰۰۰ تومان هزینه تمبر، ۲۷,۵۰۰تومان هزینه صدور گواهی موقت پایان تحصیلات (هزینه صدور دانشنامه ۳۳,۰۰۰ تومان) و ۲۲,۰۰۰ تومان هزینه پست، به شماره شبا IR760100004001080303020708 بانک مرکزی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه دامغان
 4. قرار دادن فرم تکمیل شده مربوط به بند اول، کد رهگیری مربوط به بند دوم، فیش واریزی مربوط به بند سوم و بعلاوه کارت دانشجویی در پاکت پستی و ارسال آن به آدرس پستی دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، دفتر تحصیلات تکمیلی، کد پستی ۳۶۷۱۶۴5661

دانلود فرم درخواست ارسال پستی

تلفن های ضروری
امورمالی و شهریه ۰۲۳۳۵۲۲۰۴۱۰
امور مالی دانشجویی ۰۲۳۳۵۲۲۲۸۱۳
امور دانشجویی و صندوق رفاه برادران ۰۲۳۳۵۲۲۰۲۵۴
امور دانشجویی و صندوق رفاه خواهران ۰۲۳۳۵۲۲۰۴۰۷
کتابخانه ۰۲۳۳۵۲۲۰۲۷۰
دفتر تحصیلات تکمیلی ۰۲۳۳۵۲۲۰۲۴۰

مدیر امور تحصیلات تکمیلی

دکتر رضا پورقلی


وظایف و اختیارات


استاد تمام دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
ایمیل: pourgholi@du.ac.ir
تلفن: ۳۵۲۲۰۰۸۷-۰۲۳
تلفن داخلی: 7۵۵۸
آدرس: دامغان، میدان دانشجو، دانشگاه دامغان، ساختمان امیرکبیر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی

TOP