قابل توجه دانشجویان برتردانشگاه

  با عنایت به اجرای آیین نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر و با توجه به برنامه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر توسعه دایره نخبگان و امکان بهره برداری دانشجویان برتر همه دانشگاه های استان از تسهیلات بنیاد، خواهشمند است نسبت به ثبت نام و تکمیل پرونده در سامانه http://soraya.bmn.ir  حداکثر تا تاریخ ۹۴/۰۷/۲۰  اقدام فرمایید.

                                                                  بنیاد ملی نخبگان استان سمنان

Leave a Reply