آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

دانشجويان لازم است قبل از  شروع امتحانات  گزارش ۴۲۸ (برنامه امتحان پايان ترم دانشجو) را از تاريخ سه شنبه ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ به بعد  از طريق مسير زير دريافت كنند: آموزش– گزارش هاي آموزش– دانشجو– اطلاعات ثبت نام و امتحان– برنامه امتحان پايان ترم دانشجو تذكرات مهم: – دانشجو درصورت عدم انجام ارزشيابي كامل دروس  قادر به اخذ كارت ورود به جلسه نمي

  به اطلاع دانش آموختگان و دانشجویان محترم می رساند از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ لغو تعهد آموزش رایگان بر اساس دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ فقط از طریق سامانه جامع امور دانشجویی (سجاد) به آدرس Https://portal.saorg.ir صورت می پذیرد. Love1 Share Tweet Share Pin

  با عنایت به اجرای آیین نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر و با توجه به برنامه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر توسعه دایره نخبگان و امکان بهره برداری دانشجویان برتر همه دانشگاه های استان از تسهیلات بنیاد، خواهشمند است نسبت به ثبت نام و تکمیل پرونده در سامانه http://soraya.bmn.ir  حداکثر تا

   دانشجوياني كه غيبت آنها در يك يا چند درس بيش از ۳/۱۶ مي باشد جهت موجه نمودن غيبت كلاسي مي بايست مدارك پزشكي و … خود را در اسرع وقت به معاون آموزشي دانشكده تحويل دهند در غير اينصورت نمره درس مذكور صفر منظور خواهد شد.                                                                                آموزش کل دانشگاه Love0 Share Tweet Share

گزارش ۴۰۳

   با توجه به پايان ثبت نام(انتخاب واحد)  لازم است دانشجويان گزارش ۴۰۳(تاييديه انتخاب واحد)  رااز مسیر ذیل در سیستم جامع گلستان، پرينت گرفته و به تاييد استاد راهنما برساننددرغير اينصورت تبعات آن برعهده خود دانشجويان مي باشد. منوی آموزش —— گزارش های آموزش —— دانشجو —— اطلاعات ثبت نام و امتحان Love0 Share Tweet

–    تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه. –    برنامه ريزي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه. –    نظارت براجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي و تحصيلات تكميلي با همكاري گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه. –    اداره كليه امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه. –    مطالعه و اتخاذ تصميم در

TOP